GREC és el CRIS (Current Research System Information) desenvolupat per la Universitat de Barcelona, actualment utilitzat a diverses institucions i organismes de recerca.

Està format per diverses aplicacions adreçades a usuaris autenticats (investigadors, grups de recerca, gestors) i portals de consulta oberts.

Accés a les aplicacions

Curricul@
L'aplicació Curricul@ permet l'actualització i gestió del propi currículum, així com l'obtenció d'aquest en diversos formats. Mitjançant un accés segur i individualitzat, pot introduir el seu CV i actualitzar-lo des de qualsevol punt d'accés a Internet. L'aplicació permet a cada usuari visualitzar el seu CV, modificar-lo, guardar-lo a disc, tramitar-lo o imprimir-lo en el format desitjat i amb la selecció de dades que calgui.
  • Sol·licitud del servei
  • Entrada a curricul@
  • Normativa d'ús de Curricul@

Curricul@Grups permet, mitjançant un accés segur, introduir, actualitzar i exportar el currículum dels Grups de Recerca des de qualsevol punt d'accés a Internet.

La producció científica s'hi pot incorporar a partir de les dades dels currículums dels membres del grup, seleccionant els ítems més rellevants.

Incorpora eines per a la generació de pàgines web amb les dades del grup, exportació de referències bibliogràfiques, ...

Al mateix temps, manté actualitzada la base de dades de la producció científica de la institució, permetent fer consultes o avaluacions agregades del col·lectiu.

  • Entrada al curriculum de grups
  • Normativa d'ús de Grups de Recerca
  • Mini-guia de Grups de Recerca
  • Localitzador de grups
Mitjançant aquesta aplicació podeu consultar les dades referents a la recerca que es realitza la Universitat Rovira i Virgili. A través d'uns formularis podeu seleccionar la cerca que vulgueu realitzar, escollint l'investigador o grup d'investigadors (departament, àrea de coneixements, etc.) sobre els quals voleu fer la cerca, i escollint quina informació en voleu obtenir, ja sigui d'INPUTS o d'OUTPUTS. L'aplicació cerca la informació, tant d'INPUTS com d'OUTPUTS, que està continguda a la base de dades GREC, però cal remarcar que les dades d'OUTPUTS que apareixen depenen de l'última actualització del currículum de cada investigador.
L'aplicació Catàleg de l'Oferta Científica permet l'actualització i gestió de les dades dels grups tecnològics. Mitjançant un accés segur i individualitzat, el grup pot introduir les dades relatives als serveis i tècniques, a les línies d'activitat i a l'equipament i actualitzar-lo des de qualsevol punt d'accés a internet.

Actualitat al GREC