Universitat de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat de Lleida
Universitat Ramon Llull
Universitat de Girona
Institut Català d'Oncologia
GREC - Gestió de la Recerca
Crèdits
Recomanacions
Més informació
Avís legal
Quadres de color

GREC és el CRIS (Current Research System Information) desenvolupat per la Universitat de Barcelona, actualment utilitzat a diverses institucions i organismes de recerca.

Està format per diverses aplicacions adreçades a usuaris autenticats (investigadors, grups de recerca, gestors) i portals de consulta oberts.

L'aplicació Curricul@ permet l'actualització i gestió del propi currículum, així com l'obtenció d'aquest en diversos formats. Mitjançant un accés segur i individualitzat, pot introduir el seu CV i actualitzar-lo des de qualsevol punt d'accés a Internet. L'aplicació permet a cada usuari visualitzar el seu CV, modificar-lo, guardar-lo a disc, tramitar-lo o imprimir-lo en el format desitjat i amb la selecció de dades que calgui.

Curricul@Grups permet, mitjançant un accés segur, introduir, actualitzar i exportar el currículum dels Grups de Recerca des de qualsevol punt d'accés a Internet.

La producció científica s'hi pot incorporar a partir de les dades dels currículums dels membres del grup, seleccionant els ítems més rellevants.

Incorpora eines per a la generació de pàgines web amb les dades del grup, exportació de referències bibliogràfiques, ...

Al mateix temps, manté actualitzada la base de dades de la producció científica de la institució, permetent fer consultes o avaluacions agregades del col·lectiu.

Mitjançant aquesta aplicació podeu consultar les dades referents a la recerca que es realitza la Universitat Rovira i Virgili. A través d'uns formularis podeu seleccionar la cerca que vulgueu realitzar, escollint l'investigador o grup d'investigadors (departament, àrea de coneixements, etc.) sobre els quals voleu fer la cerca, i escollint quina informació en voleu obtenir, ja sigui d'INPUTS o d'OUTPUTS. L'aplicació cerca la informació, tant d'INPUTS com d'OUTPUTS, que està continguda a la base de dades GREC, però cal remarcar que les dades d'OUTPUTS que apareixen depenen de l'última actualització del currículum de cada investigador.
L'aplicació Catàleg de l'Oferta Científica permet l'actualització i gestió de les dades dels grups tecnològics. Mitjançant un accés segur i individualitzat, el grup pot introduir les dades relatives als serveis i tècniques, a les línies d'activitat i a l'equipament i actualitzar-lo des de qualsevol punt d'accés a internet.
Aquest servidor utilitza encriptació per assegurar la privacitat de les dades. Si el vostre navegador no té incorporada l'Autoritat de Certificació de l'Universitat Rovira i Virgili, pot incorporar-la seguint l'enllaç següent:
http://www.urv.cat/scd/urv_csrs.crt
En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en el fitxer de Gestió de la Recerca, la finalitat del qual és gestionar, organitzar i avaluar la recerca, la gestió dels currículums individuals, així com la gestió i transferència dels convenis institucionals. Aquestes dades seran cedides al departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix podran ser objecte de les cessions previstes a les lleis.

El responsable d'aquest fitxer és la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l'escorxador s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s'escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest drets, heu d'adreçar un escrit o formulari a l'Av. Països Catalans 5- 7 - 43007 de Tarragona dirigit al Servei de Recursos Humans.