Localitzador de Grups Tecnològics

Català | Castellà | Anglès A | A | A | A | A
Àrea
Grup
Investigador
Línies d'activitat
Serveis i Tècniques
Equipament científic

Aquest apartat és una eina que permet, d'una banda, consultar el catàleg d'oferta cientificotècnica de la Universitat Rovira i Virgili i d'altra banda, localitzar grups a partir del seu nom o d'algun dels seus investigadors.

Així, si seleccioneu una àrea i cliqueu el botó Fer llista de grups us apareixeran en aquest requadre tots els grups de l'àrea escollida.

Si el que ompliu és el camp Grup* obtindreu la llista dels grups de recerca que contenen les paraules introduïdes en el seu nom.

En el cas que ompliu l'investigador* la llista contindrà els grups en que participa algun investigador el nom del qual coincideixi amb el text cercat.

Els noms dels grups de la llista són sensibles , i clicant sobre ells us apareixerà la fitxa amb les activitats de recerca que desenvolupen.

* Recordeu que a tots els camps en que introduiu text podeu escurçar les paraules emprant l'asterisc i que les cerques són independents de l'ús de majúscules/minúscules i accents.