VANESSA ESTEVE GONZALEZ

VANESSA ESTEVE GONZALEZ

ASSOCIAT LABORAL 7 HORES
Knowledge area: Sense àrea coneixement

Research group: ARGET: Applied Research Group in Education and Technology

Contact Information
Department of Pedagogy
Ctra. de Valls, s/n
977558466
vanessa.esteve(a)urv.cat

Previous Tasks

Professora associada. Departament Pedagogia. Universitat Rovira i Virgili. 01/09/2015 - 31/08/2016
Personal de Suport a la Recerca. Dpt. Pedagogia - U. Rovira i Virgili. 01/10/2009 - 30/06/2011
Personal de Suport a la Recerca. Dpt. Pedagogia - U. Rovira i Virgili. 01/10/2008 - 30/09/2009
Tècnica de suport a un projecte d'investigació. Dpt. Pedagogia - U. Rovira i Virgili. 01/07/2005 - 30/09/2008
Beca de col·laboració Virtualització de la docènci. Servei de Recursos Educatius - U. Rovira i Virgili. 01/11/2003 - 31/12/2004
Col·laboradora. Consorci Universitari Baix Penedès. 01/09/2003 - 31/08/2004
Beca de col·laboració Virtualització de la docènci. Servei de Recursos Educatius - U. Rovira i Virgili. 25/11/2002 - 25/09/2003
Beca de col·laboració Virtualització de la docènci. Servei de Recursos Educatius - U. Rovira i Virgili. 19/11/2001 - 19/09/2002
Personal de Suport a la Recerca. Dpt. Pedagogia - U. Rovira i Virgili. 01/07/2011

Other Tasks

III Seminario Interuniversitario de Investigación en Tecnología Educativa - SIITE 2016
Identitat digital en l'àmbit acadèmic (2h)
Taller d'identitat en l'àmbit acadèmic - 4h
Simposi Internacional sobre la Formació Inicial de Mestres, 8h
Revista Edutec-e: Revista Electrònica de Tecnologia Educativa
II Seminario Interuniversitario de Investigación en Tecnología Educativa - SIITE 2015: Escenarios futuros de aprendizaje
I want to make a MOOC: where to start?
Protecting results URV: works and patents
International Seminar on Simulated Enterprises
Teamwork

Other Achievements

- Mención especial en los Premios “Teclado Solidario” de la Fundación Bits Inspiring People (Bip Bip) en la categoría “Mejor Proyecto de Alfabetización Digital de la Administración Pública” con el proyecto “La Tecnología en el Patrimonio de la Memoria” (Octubre 2007)
- Colaboradora com experta en el Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE) desde el año 2014, realizando la valoración y evaluación de un encargo afín a la línea de investigación de entornos virtuales de aprendizaje 3D

Other publications

Lázaro Cantabrana, J.L.; Esteve-González, V.; Gisbert Cervera, M.; Sanromà Giménez, M. El desarrollo de la competencia digital docente en los estudiantes del grado de educación mediante un entorno de simulación 3D: diseño y validación de actividades. In R. Roig-Vila (Ed.), EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y la innovación educativa.. Octaedro - ICE UB. 2016 . Repositorio institucional de la universidad de Alicante (RUA) (http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61788)
Lázaro Cantabrana, JL; Esteve-González, V.; Gisbert Cervera, M.; Sanromà Giménez, M. Diseño y validación de actividades en un entorno de simulación 3D para el desarrollo de la competencia digital docente en los estudiantes del grado de educación. In Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Octaedro - ICE UB. 2016 . Link (http://hdl.handle.net/10045/61787)
Bartolomé, A.; Salinas, J.; Grané, M.; Pernías, P.; Esteve-González, V.; Cela-Ranilla, J. Nuevos escenarios de aprendizaje. In Nous escenaris d'aprenentatge des d'una visió transformadora. New learning environments from a transformative perspective. Wolters Kluwer España S.A.. 2016
Steffens, K..; Bannan, B.; Dalgarno,B.; Esteve-González, V.; Cela-Ranilla, J. Learning Environments. In Nous escenaris d'aprenentatge des d'una visió transformadora. New learning environments from a transformative perspective. Wolters Kluwer España S.A.. 2016
Cela-Ranilla, J.M.; Esteve-González, V. Using simulation games to improve learning skills. In Teaching and Learning in Digital Worlds. Strategies and issues in Higher Education. Universitat Rovira i Virgili. Servei de Publicacions. 2015
Esteve-González, V.; Vaca, B.; Samaniego, N. Making 3D objects in virtual learning environments. In Teaching and Learning in Digital Worlds. Strategies and issues in Higher Education. Universitat Rovira i Virgili. Servei de Publicacions. 2015
Camacho-Martí,M.; Esteve-González, V. Moving beyond learning: the potential of immersive environments in eduaction. In Teaching and Learning in Digital Worlds. Strategies and issues in Higher Education. Universitat Rovira i Virgili. Servei de Publicacions. 2015
Morís de Dios, A.; Elcano Sesma, A.; López Navamuel, O.; Jimena Medina, P.; Cortés Pallero, S.; Esteve González, V. Buenas prácticas RedesEntrecabos ARGET. In Un sitio para la igualdad. Centro para el Desarrollo de la Comarca del Valle del Ese-Entrecabos. 2009
Gisbert, M.; Esteve, V. y otros. La Tecnología en el Patrimonio de la Memoria. Historias de vida de la mujer al Montsià. Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia. . 2007
Gisbert, M.; Esteve, V. y otros. La Tecnología en el Patrimonio de la Memoria. Una buena práctica en el marco del proyecto EQUAL IGUALDADER. Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia. . 2007
Gisbert, M.; Esteve, V. y otros. Desarrollo Local Igualitario 18. Las diferentes realidades I. In Desarrollo Local Igualitario 18. Las diferentes realidades I. Colección Año 2468. Number. 18 . Fondo Social Europeo. Universitat Jaume I. 2007
Lázaro, J. L.; Gisbert, M.; Palau, R. Esteve-González, V. Una estratègia per a la formació i avaluació de la competència digital dels docents. In Bones pràctiques d'innovació docent. Àmbit TIC. Millores educatives a través de recursos digitals. Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). 2017 . Publicació online (http://www.acup.cat/sites/default/files/mbitticmillores-educatives-traves-de-recursos-digitals.pdf)
Esteve-González, V.; Holgado Garcia, J.; Palau Martín, R. Juegos digitales como herramientas para el aprendizaje. In Chumaceiro, A.C.; Ramos, F.; Hernández, J.J. (Coord.). Procesos formativos para el siglo XXI. Colección investigación. Fondo Editorial UNERMB. 2017
Esteve-González, V.; Holgado García, J.; Palau Martín, R. Juegos digitales como herramientas para el aprendizaje. In Chumaceiro, A. C., Ramos, F. & Hernández, J. (Coords.) Procesos Formativos para el siglo XXI.. CECAR. 2017

Academic training

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió . ETSE-URV . 09/2004 . (Diploma / Degree / Activities)
CFGS de Secretariat . Jaume Viladoms . 06/1997 . (Diploma / Degree / Activities)
Certificat d'Aptitud Pedagògica . ICE-URV . 30/09/2005 . (Diploma / Degree / Activities)
Doctorat en Tecnologia Educativa . Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia . 27/07/2015 . (Ph.D.)
Màster en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement . FCEP-URV . 03/04/2008 . (Official Master)

Participations in Conferences

Marqués-Molías, L.; Esteve-González, V.; Holgado-Garcia, J.; Cela-Ranilla, J.; Sánchez-Caballé, A. (2016). Student Perceptions of ePortfolio as competence assessment during the practical training period for Early Childhood and Primary School Teaching. (**Pòster) . 15th European Conference on eLearning: ECEL . Praga . CZECH REPUBLIC
Esteve-González, V.; Camacho, M.; Gisbert Cervera, M.; Vicens, J. (2016). Teachers as game designers through storytelling. (**Pòster) . 10th European Conference on Games based Learning . Proceedings of the 10th European Conference on Games Based Learning . Paisley . SCOTLAND
Esteve-González, V.; Gisbert Cervera, M.; González Martínez, J. (2016). Exploring the Social Presence in 3D virtual learning environments. (**Pòster) . 10th European Conference on Games based Learning . Proceedings of the 10th European Conference on Games Based Learning . Paisley . SCOTLAND
Lázaro-Cantabrana, J.L.; Esteve-González, V.; Gisbert-Cervera, M.; Sanromà-Giménez, M. (2016). Diseño y validación de actividades en un entorno de simulación 3D para el desarrollo de la competencia digital docente en los estudiantes del grado de educación. (**Presentació de comunicació) . XIX Congreso Internacional EDUTEC 2016 . Lázaro-Cantabrana, J.L.; Esteve-González, V.; Gisbert-Cervera, M & Sanromà-Giménez, M. (2016). Diseño y validación de actividades en un entorno de simulación 3D para el desarrollo de la competencia digital docente en los estudiantes del grado de educación. En R. Roig-Vila (Ed.), EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y la innovación educativa (pp. 2606-2615). Barcelona: Octaedro. Recuperado de http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61787 . Alicante . SPAIN
Gisbert, M. Esteve-González, V.; Lázaro, JL. (2016). Improving digital competence in teacher training: the design and implementation of learning tasks in 3D virtual learning environments. (**Presentació de comunicació) . EdMedia. World Conference on Education Media & Technology . Gisbert, M.; Esteve-González, V. & Lázaro, J.L. (2016) Improving digital competence in teacher training: the design and implementation of learning tasks in 3D virtual learning environments. EdMedia 2016, in Vancouver, Canadà . Vancouver . CANADA
Holgado-García, Josep; Esteve-Gonzalez, Vanessa; Marqués-Molías, Luis; Cela-Ranilla, Jose Maria; Sanchez-Caballé, Anna; (2016). USE OF THE E-PORTFOLIO FROM BY STUDENTS OF ON THE DOUBLE BACHELOR'S DEGREE IN INFANT AND PRIMARY EDUCATION. (**Presentació de comunicació) . 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies . Barcelona . SPAIN
Marqués-Molías, Luis; Esteve-Gonzalez, Vanessa; Sanchez-Caballé, Anna; Cela-Ranilla, Jose Maria; Holgado-García, Josep (2016). Criteris de disseny per a l'ús del portafolis digital en la recollida i la validació d'evidència en les pràctiques externes. Una experiència en el programa de doble titulació d'educació infantil i primària a la URV. (**Presentació de comunicació) . IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) . Barcelona . SPAIN
Camacho-Martí, M.; Esteve-González, V.; Gisbert-Cervera, M. (2016). From Digital Storytelling to 3D Game-based Storytelling: fostering student's creativity in initial teacher training. (**Presentació de comunicació) . Global Learn: Global Conference on Learning and Technology . Limerick . IRELAND
Esteve-González,V (2015). Workshop: Diseño de entornos tecnológicos 3D para la formación. (**Sense especificar) . XVIII Congreso Internacional EDUTEC 2015: Educación y Tecnología desde una visión Transformadora . Riobamba . ECUADOR
Esteve-González, V. (2015). FIETxs2015. Les competències clau: La competència digital docent. (**Membre del comitè organitzador) . Fórum Internacional d'Educació i Tecnologia 2015 . Tarragona . SPAIN
Esteve-González,V.; González, J.; Gisbert, M.; Cela-Ranilla, J. (2015). La presencia social en una experiencia docente universitaria en entornos virtuales 3D. (**Presentació de comunicació) . XVIII Congreso Internacional EDUTEC 2015: Educación y Tecnología desde una visión Transformadora . Riobamba . ECUADOR
Esteve-González,V.; Sánchez-Caballé, A.; Marqués, L.; Holgado, J.; Cela-Ranilla, J (2015). Diseño de un portafolio digital para la validación de competencias de los estudiantes universitarios de las prácticas externas en las escuelas. (**Presentació de comunicació) . XVIII Congreso Internacional EDUTEC 2015: Educación y Tecnología desde una visión Transformadora . Riobamba . ECUADOR
Gisbert-Cervera, M.; Esteve-González, V. (2015). El món del 3D: aplicacions i propostes. (**Taula rodona) . Jornades 2.0 . http://www.xarxa-omnia.org/valls/?p=4398 . Valls . SPAIN
Samaniego, G.; Marqués, L.; Esteve-González, V. (2014). ¿Sistemas de gestión de aprendizajes o entornos virtuales de aprendizajes?. (**Presentació de comunicació) . XVII Congreso Internacional EDUTEC: El Hoy y el mañana junto a las TIC . Actas del XVII Congreso Internacional EDUTEC: El Hoy y el mañana junto a las TIC: noviembre de 2014. Verónica Marín y M. Juan M. Muñoz (eds.).Córdoba. ISBN: 978-84-15881-91-9 . Córdoba . SPAIN
Esteve-González, V.; Esteve Mon, F. (2014). Entornos de simulación 3D: nuevas perspectivas para la formación digital del docente. En el marco del 'Simposio 7. Indicadores de calidad para el uso de las TIC en los centros educativos. Compartir aprendizajes'. (**Presentació de comunicació) . III Congreso Internacional EDO 'Organizaciones que Aprenden y Generan Conocimiento' . Gairín Sallán, J. & Barrera Corominas, A. (2014) Organizaciones que aprenden y generan conocimiento Madrid: Editorial Wolters Kluwer Educación. 978-84-9987-165-3 . Barcelona . SPAIN
Esteve-González, V. (2013). VI Congreso Internacional de Formación para el Trabajo: Formación para el trabajo en tiempos de crisis: balance y prospectiva. (**Membre del comitè organitzador) . VI Congreso Internacional de Formación para el Trabajo . Tarragona . SPAIN
Esteve-González, V.; Cela-Ranilla, J.M.; Gisbert-Cervera, M. (2013). The role of presence in a simulation lab for educator professional development. (**Pòster) . 3rd European Immersive Education Summit, 28-29 November 2013, King's College London, UK . Proceedings of the 3rd European Immersive Education Summit, ISBN: 978-84-695-8902-1, pp.200-202 . London . UNITED KINGDOM
Esteve-González, V.; Esteve Mon, F.; Gisbert Cervera, M.; Cela-Ranilla, J.M.; Camacho Martí, M. (2013). El uso de mundos virtuales para la adquisición de competencias transversales en la Universidad. (**Presentació de comunicació) . IV Jornadas Internacionales de Campus Virtuales . http://campusvirtuales2013.uib.es/ . Palma de Mallorca . SPAIN
Samaniego, N; Marqués Molías, L; Esteve-Gonzalez, V. (2013). Explotando los 'logs' de Moodle. (**Presentació de comunicació) . IV Jornadas Internacionales de Campus Virtuales . http://campusvirtuales2013.uib.es/ . Palma de Mallorca . SPAIN
Gisbert-Cervera, M.; Esteve-González, V.; Cela-Ranilla, J.M. (2013). Constructing identity through virtual worlds. (**Presentació de comunicació) . EdMedia 2013: World Conference on Educational Media and Technology . Jan Herrington et al. (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013 (pp. 1991-1998). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved from http://www.editlib.org/p/112245 . Victoria . CANADA
Esteve, V.; Esteve, F.; Gisbert, M.; Cela-Ranilla, JM. (2012). Construyendo la identidad en el mundo virtual_ la simulación como herramienta para la inmersión educativa. (**Presentació de comunicació) . XV Congreso Internacional EDUTEC 2012: 'Canarias en tres continentes digitales: Educación, TIC, net-Coaching' . Las Palmas de Gran Canaria . SPAIN
Esteve-Mon, F.; Esteve-González, V.; Gisbert-Cervera, M.; (2012). Diseño y Evaluación de la Competencia Digital del Estudiante Universitario. Aportación: Simul@: Evaluación de un entorno tecnológico de simulación para el aprendizaje de competencias transversales en la universidad. (**Taula rodona) . XV Congreso Internacional EDUTEC 2012: 'Canarias en tres continentes digitales: Educación, TIC, Net-Coaching' . Las Palmas de Gran Canaria . SPAIN
Esteve-González, V. (2011). SIMUL@: evaluación de un entorno tecnológico de simulación para el aprendizaje de competencias transversales en la Universidad. (**Membre del comitè organitzador) . Seminario Internacional SIMUL@ . Tortosa . SPAIN
Esteve González, V.; Camacho Martí, M.; Samaniego, N. Vaca, B. (2011). Simul@: Evaluación de un Entorno Tecnológico de Simulación para el Aprendizaje de Competencias Transversales en la Universidad. (**Pòster) . III Congreso sobre Metaversos, Web3D y Redes Sociales en Mundos Virtuales . Ibiza . SPAIN
Samaniego Erazo, G. N.; Vaca Barahona, B. E.; Esteve González, V.; Marqués Molias, L.; Cela Ranilla, J. M.; Gisbert Cervera, M.; Minelli de Oliveira, J. (2011). Configuración de Objetos de Aprendizaje en Entornos Virtuales 3D. (**Pòster) . I-Challenge 2011 Conferência Internacional de TIC na Educação . ISBN: 978-972-98456-9-7 . Oporto . PORTUGAL

Projects

EPPAL: El Portafolis digital com a eina de suport en el model de Pràctiques en Alternança de doble titulació . 2016 - 2018 . Ref.2015 ARMIF 00028 . Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya . PI: Luis Marqués Molías
Applied Research Group in Education and Technology (ARGET) . 2017 - 2017 . Ref.2016PFR-URV-B2-40 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
A 3D virtual environment for the acquisition of the competence (eTeach3D) . 2016 - 2017 . Ref.2015EXIT-11 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
Applied Research Group in Education and Technology (ARGET) . 2015 - 2017 . Ref.2015PFR-URV-B2-40 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
SIMUL@B: Laboratorio de simulaciones 3D para el desarrollo de la Competencia Digital Docente . 2014 - 2017 . Ref.EDU2013-42223-P . Ministerio de Economía y Competitividad . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
SIMUL@B: laboratorio de simulaciones 3d para el desarrollo de la competencia digital del docente . 2014 - 2017 . Ref.EDU2013-42223-P . Ministerio de Economía y Competitividad . PI: Mercè Gisbert Cervera
Applied Research Group in Education and Technology (ARGET) . 2014 - 2017 . Ref.2014 SGR 1399 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
Applied Research Group in Education and Technology (ARGET) . 2014 - 2016 . Ref.2014PFR-URV-B2-40 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
L'acreditació i validació de competències dels estudiants universitaris per mitja del portafoli digital. Un procés pel seguiment i l'avaluació de les pràctiques externes a les escoles . 2014 - 2016 . Ref.2014 ARMIF 00032 . Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya . PI: Luis Marqués Molías
ARGET: Applied Research Group in Education and Technology . 2010 - 2015 . Ref.2010PFR-URV-B2-52 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
ARGET: Applied Research Group in Education and Technology . 2009 - 2014 . Ref.2009 SGR 596 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
Laboral grup II . 2011 - 2012 . Ref.2010PSR/C06 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera; Vanessa Esteve Gonzalez
International Conference of Education, Research and Innovation
Madrid (Espanya)
. 2011 - 2011 . Ref.2012M2D-14 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Vanessa Esteve Gonzalez
SIMUL@: Evaluación de un entorno tecnológico de simulación para el aprendizaje de competencias transversales en la universidad . 2009 - 2011 . Ref.EDU2008-01479 . Ministerio de Educación y Ciencia . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
Congreso Internacional ¿Alfabetización mediática y culturas digitales¿
Sevilla (Espanya)
. 2010 - 2010 . Ref.2010M3C-19 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera; Vanessa Esteve Gonzalez
Desenvolupament d'un Entorn en Xarxa per la promoció de l'Adherència a Programes d'Activitat Física prescrits a l'Atenció Primària . 2007 - 2010 . Ref.2006AIRE/07 . Universitat Rovira i Virgili . PI: Luis Marqués Molías
X-PRES@¿T: L¿ús educatiu del so per a la millora i transferencia de l¿aprenentatge de la llengua oral en contextos plurilingüe . 2008 - 2009 . Ref.2007ARIE/00058 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera
REPTTE: Centre de Recursos del Patrimoni de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre . 2005 - 2007 . Diputació Provincial de Tarragona . PI: Mercè Gisbert Cervera
IGUALDADER: Libre circulación de las buenas ideas . 2004 - 2007 . Ref.102 . Unió Europea . PI: Maria Mercedes Gisbert Cervera

Journal Publications

Cela-Ranilla, J.; Esteve-González, V.; Esteve-Mon, F.; González-Martínez, J.; Gisbert-Cervera, M. El docente en la sociedad digital: una propuesta basada en la pedagogía transformativa y en la tecnología avanzada. In Profesorado: Revista de Currículum y Formación de Profesorado. Volume 21. Number 1. 2017 . Publicació online (https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/58073)
Esteve-González, V.; González, J.; Gisbert, M.; Cela, J.M. La presencia social en entornos virtuales 3D: reflexiones a partir de una experiencia en la Universidad. In Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. Number 50. 2017 . Text complet (http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/article/view/375/810) / Publicació (http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit/article/view/375)
Marqués-Molías, L.; Vanessa Esteve-Gonzalez, V.; Sanchez-Caballé, A.; Cela-Ranilla,J.M.; Holgado-García, J. Criteris de disseny per a l'ús del portafolis digital en la recollida i la validació d'evidència en les pràctiques externes. In Revista CIDUI. Number 3. 2016 . Publicació on line (http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/1021)
Steffens, K, Bannan, B., Dalgarno, B., Bartolomé, A., Esteve-González, V., Cela-Ranilla, J. Recent Developments in Technology Enhanced Learning: A Critical Assessment. In Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Volume 12. Number 2. 2015 . https://doi.org/10.7238/rusc.v12i2.2453
Cela-Ranilla, J.; Esteve-González, V.; Esteve-Mon, M.; Gisbert-Cervera, M. 3D Simulation as a Learning Environment for Acquiring the Skill of Self-Management: An Experience Involving Spanish University Students of Education. In Journal Of Educational Computing Research. Volume 51. Number 3. 2014 . https://doi.org/10.2190/EC.51.3.b
Cela-Ranilla, J.; Esteve-Mon, M.; Esteve-González, V.; Gisbert-Cervera, M. Developing self-management and teamwork using digital games in 3D simulations. In Australasian Journal Of Educational Technology. Volume 30. Number 6. 2014 . Link (http://ascilite.org.au/ajet/submission/index.php/AJET/article/view/754)
De Oliveira, J.M.; Esteve, V.; Camacho, M. Interaction in the virtual world: An analysis of students' construal of pedagogic subject positions in a 3D virtual learning environment. In Text & Talk. Volume 33. Number 3. 2013 . https://doi.org/10.1515/text-2013-0016
Marqués-Molías, L.; Gallardo-Echenique, E; Esteve-González, V.; Gisbert-Cervera, M. Simul@: una experiencia para el desarrollo de competencias transversales en la formación de docentes en Educación Física en mundos 3D. In Apunts Educación Física y Deportes. Number 111. 2013 . https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.03
Esteve, F.; Esteve, V.; Gisbert, M. SIMUL@: el uso de mundos virtuales para la adquisición de competencias transversales en la universidad. In Universitas tarraconensisRevista de ciències de l'educació . Volume 37. Number 2. 2012 . Link (http://pedagogia.fcep.urv.cat/revistaut/)
Camacho Martí, M.; Esteve González, V. ; Gisbert Cervera, M. Delve into the Deep: Learning Potential in Metaverses and 3D Worlds. In eLearning Papers. Volume 25. 2011 . Link (http://www.elearningeuropa.info/en/download/file/fid/23294)

Currricul@'s texts

Activity Overview.

Degree in Information Systems Engineering, Master's in Educational Technology, PhD in Educational Technology from the URV.

She is technical of support to the research group ARGET (Applied Research Group in Education and Technology), with which has the opportunity to take part in different national and international projects. She is teacher associated of the Department of Pedagogy of the URV.

Her research focuses on 3D virtual learning environments, the design of digital simulation for the formation and the user experience in the learning scenarios.

Member of the Edutec: Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación.

More Information: ORCID (http://orcid.org/0000-0001-5909-1099)